Sơn Hika – Sơn lót kháng kiềm ngoại thất H6.6Ng

HIKA – PRIME.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Trung hòa độ PH tối đa, chống thấm theo thời gian

Danh mục:

Mô tả

HIKA – PRIME.EXT: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Trung hòa độ PH tối đa, chống thấm theo thời gian