Sơn Hika – Sơn lót kháng kiềm nội thất kinh tế H6.11

HIKA – PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất kinh tế
Trung hòa độ PH tối đa, chống thấm theo thời gian

Danh mục:

Mô tả

HIKA – PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất kinh tế
Trung hòa độ PH tối đa, chống thấm theo thời gian