Sơn Hika – Sơn mịn ngoại thất cao cấp H6.4

HIKA- GOLD.EXT: Sơn mịn ngoại thất cao cấp
Độ phủ cao, chống thấm, chống rêu mốc tối đa

Danh mục:

Mô tả

HIKA- GOLD.EXT: Sơn mịn ngoại thất cao cấp
Độ phủ cao, chống thấm, chống rêu mốc tối đa