Sơn Hika – Sơn mịn nội thất cao cấp H6.2

HIKA – INFAMI : Sơn mịn nội thất cao cấp
Mặt sơn nhẵn mịn, chống rêu mốc

Danh mục:

Mô tả

HIKA – INFAMI : Sơn mịn nội thất cao cấp
Mặt sơn nhẵn mịn, chống rêu mốc